Odluka o upisu djece u program predškole Dječjeg vrtića Bilje 2020/2021.

Temeljem  članka 23. stavak 1. i  3.  i   članka 35.stavak l. podstavak 4. Zakona o predškolsko odgoju  i obrazovanju (NN  10/97.,  107/07. i   94/13.), članka 3.  Programa zdravstvene zaštite djece,  higijene i pravilne  prehrane  djece  u  dječjim  vrtićima (NN 105/02,  55/06  i   121/07)  te članka  9. i   14. 

Pravilnika  o upisu djece i   ostvarivanju prava i   obveza korisnika usluga u  Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Grlica  Bilje na 30. sjednici održano] 26. siječnja  2021. donijelo  je

Odluka o upisu djece u program predškole Dječjeg vrtića GRLICA Bilje za pedagošku godinu 2020/2021.

Skip to content