Dobro došli na mrežne stranice Općine Bilje

Općina Bilje  prostire se na površini od 260,15 km²  čime  zauzima 6,3  % teritorija  Osječko- baranjske županije. Općina je smještena u krajnjem jugoistočnom području hrvatskog dijela Baranje. S  južne  strane  omeđena je  rijekom  Dravom,  koja  Baranju  na  tom  području odvaja od Slavonije, a sa istočne strane  omeđena je rijekom  Dunav, koji  čini  prirodnu granicu Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Izuzev međunarodne granice s  Republikom Srbijom, Općina Bilje  graniči s pet  jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj;  na sjeveru s Općinom Kneževi  Vinogradi, na  sjeveroistoku s Općinom Čeminac, na  zapadu s  Općinom Darda,  na  jugu  s  Gradom   Osijekom i  na  jugoistoku s Općinom Erdut.  

Prema podatcima Popisa stanovništva iz 2021. g. na administrativnom  području Općine Bilje, u   osam naselja ,   živjela  su   ukupno  4771   stanovnika.  Najveće  je   naselje  Bilje   (3159 stanovnika), a zatim slijede Lug  (599), Vardarac (504)  i Kopačevo (467). Ostala  četiri  naselja pripadaju kategoriji tzv. „patuljastih naselja“) jer imaju manje od 100 stanovnika, a tri najmanja naselja imaju  deset  i manje stanovnika. Gotovo  dvije  trećine  stanovništva Općine Bilje  (64 %) živi  u naselju Bilje. Za takav razmještaj stanovništva može  se  navesti nekoliko razloga. Stanovništvo je  koncentrirano u zapadnom dijelu općine, budući da je istočni dio  močvarno područje. Drugi  razlog  je činjenica kako  je naselje Bilje  u razdoblju od  1960-ih  godina nadalje transformirano pod  utjecajem Osijeka.

Izdvojene objave

Skip to content