JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – 2024

Sa danom 8. veljače 2024 godine objavljen je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih odnosno televizijskih programa) od interesa za Općinu Bilje u 2024. godini, tekst javnog poziva i obrasci su dostupni na poveznici.

Rok za dostavu prijava je 16. veljače 2024. godine.

cijeli tekst natječaja sa popratnim obrascima, možete preuzeti ovdje.

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024.godinu iz proračuna Općine Bilje

Cijeli tekst natječaja pa popratnom dokumentacijom možete preuzeti ovdje u zip obliku.

Također prijavni  obrasci   kao  i   sva  natječajna  dokumentacija  može   se  podići   u  Jedinstvenom upravnom  odjel   Općine   Bilje   ili   na   Internet   stranicama   Općine,   te   se   isti   s  propisanom dokumentacijom u privitku,  dostavlja u zatvorenoj  omotnici  osobno  ili na adresu: Općina  Bilje  K. Zvonimira 2, 31327  Bilje,  uz naznaku:  ,,NATJECAJ  za  prijavu  projekata  i  institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu  iz proračuna Općine  Bilje – NE OTVARATl”.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana  od dana  objave javnog natječaja,

Skip to content