Odluke i dr. dokumenti

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilje – Revizija II.

ODLUKE I DR. DOKUMENTI

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti za razdoblje siječanj – prosinac 2024.godine – LINK

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja  i korištenja  komunalne infrastrukture i kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Bilje u 2021.godini – LINK

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture i kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Bilje u 2022.godini – pdf

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Bilje za razdoblje 2021.-2025. (Izvještajno razdoblje do 30. lipnja 2022.)  prilog tablični predložak Izvješće o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2022 – zip file

Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za Općinu Bilje za razdoblje od 1. travnja 2022 do 31. ožujka 2032. godine

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE BILJE

Provedbeni program Općine Bilje za razdoblje 2021. – 2025.

Provedbeni program Općine Bilje za razdoblje 2021. – 2025. – 1. izmjena i dopuna

Strateški programa razvojnog Općine Bilje za razdoblje do 2030. godine

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Bilje za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

– Odluku o razvrstavanju dugotrajne imovine

– Odluka o imenovanju djelatnika za nepravilnosti

– OPĆI UVJETI Isporuke vodnih usluga opskrbe vodom za ljudsku potrošnju odvodnje otpadnih voda na području Općine Bilje, Općine Darda i Općine Jagodnjak – VODOOPSKRBA DARDA

–  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

– OPĆI UVJETI Isporuke usluge prikupljanja otpada – BARANJSKA ČISTOĆA

– Poslovnik o radu Općinskog vijeća

– Procjena rizika od velikih nesreća ma području Općine Bilje – 2017

– Odluka o načinu rada Dječjeg vrtića “Grlica”

– Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 2020/21.

– Inventarizacija okolišnih resursa Općine Bilje s preporukama za izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine

– POZIV NA DOSTAVU PONUDA (primjenom članka 12. Stavka 1. Podstavka 1.a) Zakona o javnoj nabavi) ZA IZRADU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE BILJE

Skip to content