Prostorno planska dokumentacija

Planovi u izradi

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje

Sažetak za javnost – prijedlog II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bilje

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje (prijedlog) – tekst

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje (prijedlog) – karte zip file

Objava Javne rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Obavijest za Javnost o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Prostorno planska dokumentacija

PROČIŠĆENI PPUO BILJE 2016

Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Bilje (pročišćeni tekst)

 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO PLANA UREĐENJA OPĆINE BILJE 2016

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BILJE – 2005

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJE NASELJA BILJE – 2010

Računalni programi za pregled graf. karti i teksta

Autodesk Design Review – dwf format

Acrobat Acrobat Reader pdf fajl