Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bilje

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o Savjetu mladih Općine Bilje (“Službeni glasnik, Općine Bilje” broj 2/16) i Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o  pokretanju postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom  (“Službeni Glasnik,,  Općine  Bilje”  broj 02/21) dana  25. veljače 2021. objavljuje se Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bilje.

Nastavi čitati “Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bilje”