PRORAČUN 2020. god.

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2020. godinu
SLUŽBENI GLASNIK 8/2019 OD 18.12.2019.

Odluka o izvršenju proračuna 2020. god.

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2020. do 30.06.2020. godine i Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2020.g SLUŽBENI GLASNIK BR. 8/20. od 11.09.2020.

Godišnje izvješće

Bilanca, ref.stranica, PRRAS, RasF, Konto, obaveze...Bilješke.

PRORAČUN - prethodnih godina

Proračun i odluke o izvršenju iz prethodnih godina

Skip to content