Javna nabava

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.   Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.   Obavijest: Općina Bilje, kao javni naručitelj je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:
– SE VARGA, obrt za proizvodnju električne energije vl. Zoltan Varga, Blatna 1a, 31327 Bilje, OIB: 46058016370, ­             
– OPG Varga Zoltan, vl. Zoltan Varga, Blatna 1a, 31327 Bilje, OIB: 46058016370, ­             

Plan nabave Općine Bilje za 2024. godinu

Plan nabave Općine Bilje za 2023. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

4. izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

5. izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

Plan nabave Općine Bilje za 2022. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

4. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

5. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

6. izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave Općine Bilje za 2021. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

2.izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

3.izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

4.izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

5.izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

6.izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

7.izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave općine Bilje za 2020. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

4.izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave općine Bilje za 2019. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

4. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

5. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

6. izmjena i dopunaplana nabave za 2019. godinu

Plana nabave Općine Bilje za 2018. godinu

Plana nabave Općine Bilje za 2018. godinu (A)

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

Plana nabave Općine Bilje za 2017. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

ODLUKE

Odluka o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja – 2023. godina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja – 2020. godina

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja za 2017. godinu

Skip to content