Konačni prijedlog rang liste po bodovima – Udruge

Sukladno članku 19. Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 9/18) objavljuju se podaci o udrugama, programima i projektima kojima su po provedenom Natječaju (KLASA:402-08/20-01/9, URBROJ:2100/02-02-20-3, od 11.studenog 2020. godine) odobrena sredstva za 2021.g. s iznosima odobrenih sredstava

PRIJEDLOG RANG LISTE PO BODOVIMA – LINK

Skip to content