Javna priznanja Općine Bilje

Temeljem  članka 18. Odluke Odluku o javnim priznanjima Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj: 4/18. i  5/20) i članka 51 Statuta Općine Bilje  („Službeni glasnik“ br: 5/13, 3/14, 2/18, 3/18-proč.tekst i 2/20) Općinski  načelnik Općine Bilje dana 20.siječnja  2021.g. raspisuje Javni poziv za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Općine Bilje u 2021. g

Cijeli tekst Javnog poziva sa obrazcima i odlukom o dodijeli možete preuzeti ovdje – LINK

Skip to content