Podnošenje zahtjeva za isplatu novčane potpore za novorođeno dijete

Općina Bilje sklopila je Sporazum sa Ministarstvom pravosuđa i uprave  kojim je omogućen pristup usluzi e-Novorođenče.

Navedena usluga omogućava roditeljima  predaju zahtjeva za isplatu novčane naknade Općine Bilje za novorođeno dijete, koju roditelji mogu podnijeti u matičnom uredu ili putem interneta(e-građani).

Skip to content