Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Bilje za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Na temelju članka 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18)  i članka 51. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik» broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 2/21) Općinski načelnik donosi – VIŠE LINK

Skip to content