Promocija poljoprivrednih proizvoda 2024.

Europska komisija sufinancira do 80 % odabranih projekata koje su prijavili privatni subjekti, a vodi i vlastite komunikacijske kampanje u trećim zemljama. Takve aktivnosti mogu uključivati sudjelovanje na poljoprivredno-prehrambenim sajmovima, organizaciju poslovnog izaslanstva u trećim zemljama i izradu priručnika za ulazak na tržište za izvoznike.

Očekuje se da će promotivne kampanje odabrane 2024. uključivati proizvode iz održivih poljoprivrednih praksi koji doprinose smanjenju ovisnosti o pesticidima i antimikrobnim sredstvima, smanjenju gnojidbe i onečišćenja vode, smanjenju emisija stakleničkih plinova, poboljšanju ekološke poljoprivrede i poboljšanju dobrobiti životinja. 62 milijuna eura posebno će se dodijeliti takvim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima proizvedenim na održiv način, uključujući 42 milijuna eura za ekološke proizvode. Jedan od očekivanih rezultata jest daljnje povećanje priznavanja ekološkog logotipa EU-a od strane europskih potrošača i potrošnje ekoloških proizvoda, u skladu s akcijskim planom EU-a za ekološku proizvodnju.

Drugi cilj je povećati razinu osviještenosti o sustavima kvalitete i proizvodima EU-a registriranima kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčena tradicionalna specijalnost. Trenutno je zaštićeno više od 3500 naziva poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i pića, čime se potrošačima jamče originalni proizvodi i čuva kulturna i kulinarska baština EU-a.

Promicanje konzumacije svježeg voća i povrća u kontekstu uravnotežene prehrane također je i dalje temelj politike promicanja EU-a. U najnovijem preispitivanju provedbe programa zaključeno je da su voće i povrće glavna kategorija proizvoda koja ima koristi od sufinanciranja politike promicanja EU-a, pri čemu je između 19 % i 30 % ukupnog godišnjeg proračuna politike promicanja u razdoblju 2016. – 2019. U programu rada za 2024. više od 18 milijuna eura bit će namijenjeno promicanju svježeg voća i povrća. To ne isključuje financiranje kampanja za te proizvode i iz ostatka proračuna za promociju. Promotivne aktivnosti usmjerene na potrošače na unutarnjem tržištu trebale bi se odnositi na prehrambene smjernice ciljanih država članica i biti u skladu s njima.

Pozivi na podnošenje prijedloga za predstojeće kampanje za 2024. bit će otvoreni od 18. siječnja do 14. svibnja 2024. Vodi ih Europska izvršna agencija za istraživanje (REA). Širok raspon tijela, kao što su trgovinske organizacije i organizacije proizvođača te poljoprivredno-prehrambene skupine odgovorne za promotivne aktivnosti, mogu podnijeti zahtjev za financiranje i podnijeti svoje prijedloge. Takozvane “jednostavne” programe može podnijeti jedna ili više organizacija iz iste zemlje EU-a. “Više” programi dolaze iz najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili iz jedne ili više europskih organizacija. Karta svih kampanja koje se trenutno izvode u svijetu dostupna je na web stranici REA-e.

Informativni dan održat će se u Bruxellesu i na internetu 31. siječnja i 1. veljače 2024. Cilj je dodatno predstaviti kriterije prihvatljivosti i dodjele, kao i iskustva korisnika financiranih programa te olakšati kontakte između potencijalnih projektnih partnera.

Godišnji program rada 2024.

Pravila promocije

Više informacija: Pozivi na podnošenje prijedloga – Promocija poljoprivrednih proizvoda (europa.eu)

Skip to content