Obavijest – Baranjska čistoća

Nastavno na ” Odgovor na prigovor” koje je Baranjska čistoća d.o.o. poslala kućanstvima, a u skladu s očitovanjem odvjetničkog tima Općine Bilje, raniji korisnici javne usluge odvoza otpada bivšeg izvršitelja Baranjske čistoće d.o.o.

OBAVJEŠTAVAJU SE

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje propisano je dadavatelj usluge neće naplatiti ugovornu kaznu već će izdati pisanu opomenu ako procijeni da korisnik nije postupio u namjeri počinjenja prekršaja (neinformiranost) ili kad je prekršaj počinjen prvi put, stoga je Baranjska čistoća d.o.o. izdala pisanu opomenu pred tužbu, a uloženi prigovori su ili će biti odbijeni. U odbijenicama se traži dokaz o povratu isključivo: „uređaja s opremom javnog priključka“, a ne spremnika kako je ranije traženo, pri čemu se očigledno naljepnica nalijepljena na spremnik (bez zakonom propisanog natpisa i bar koda) smatra navedenim „uređajem“.

Naljepnice sa  postojećih općinskih spremnika u posjedu korisnika, evidentiraju se, uklanjaju i zamjenjuju zakonitim oznakama Unikoma d.o.o., a Općina Bilje će prikupljene naljepnice fizički vratiti Baranjskoj čistoći d.o.o. jer su jedino i samo te naljepnice njihova ” imovina”, tj. vlasništvo, tako da korisnici i posjednici spremnika nemaju nikakvu obvezu povrata neformalnih naljepnica sa spremnika.

Ističe se da Baranjska čistoća nije vlasnik spremnika bez njihovog natpisa, dakle to nije njihova imovina, koja niti je niti će biti na bilo koji način uništena ili oštećena radnjama Unikoma ili trećih osoba.

Korisnici odgovaraju samo za eventualna dugovanja s osnove izvršene usluge odvoženja otpada, zaključno s ožujkom, a imaju pravo zatražiti od Baranjske čistoće d.o.o. izvadak iz evidencije o preuzetom komunalnom otpadu o stanju dugovanja. Sve ostalo što Baranjska čistoća d.o.o. traži je neosnovano i neutemeljeno.  Ako i dođe do pokretanja bilo kakvih postupka, na Baranjskoj čistoći d.o.o. je teret dokazivanja svojih potraživanja, a Općina Bilje je angažirala odvjetnički tim za takav slučaj. 

Skip to content