Obavijest – zabrana spaljivanja biljnog otpada

Obavještavaju se građani i poljoprivrednici Općine Bilje da su se sukladno operativnoj  provedbi  programa aktivnosti  zaštite od požara od posebnog interesa za republiku  hrvatsku  na području Općine Bilje za 2023.  Godinu  dužni pridržavati slijedećih  preventivnih  mjera:

Skip to content