Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina Općine Bilje

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI BILJE

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI BILJE

Skip to content