Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Temeljem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ( PPUO) Bilje  ( „Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 10/22), koju je Općinsko vijeće Općine Bilje donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 12. prosinca 2022.g. započela je izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje – LINK

Skip to content