Javni poziv svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta -Bilje – Ul. Ritska

Općina Bilje, kao upravitelj nerazvrstane ceste na području Bilja, na temelju      odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/43, 148/13, 92/14. i  110/19.) te članka 7. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Bilje“ broj: 7/13. i 2/16.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), upućuje Javni pozivsvim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na k.č.br. 1876, 1577/6 i 1581/1 u k.o. Bilje – Ul. Ritska

Cijeli tekst možete preuzeti ovdje

Skip to content