Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade da je stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22) došlo do promjena, između ostaloga i u dijelu dodjele naknade za troškove stanovanja.

Naglašavamo da se troškovi stanovanja po Zakonu odnose na: najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja (na drva) vodne usluge i troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Također, značajna izmjena odnosi se na način isplate troškova ogrjeva korisnika koji se griju na drva koji se prema novome Zakonu isplaćuju mjesečno.

Nastavno na naprijed navedeno pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Bilje da podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja- troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.

Zahtjevi se podnose u uredu Općine Bilje, Kralja Zvonimira 1b, svakim radnom danom od 7,30-15,30 sati.

Zahtjev podnosi isključivo NOSITELJ PRAVA na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđen Rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Zahtjevu je OBAVEZNO potrebno priložiti slijedeće:

1. Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

2. Presliku osobne iskaznice

3. Presliku bankovnog računa, na koji se isplaćuje ZMN

4. Zadnji odrezak o primitku zajamčene minimalne naknade primljene u prethodnom ili mjesecu podnošenja zahtjeva

LINK _ obrazac prijave

Skip to content