Obavijest o sufinanciranju nabavke školskih potrepština za školsku godinu 2022./2023.

Općina Bilje  sufinancirat će nabavku školskih potrepština učenika osnovnih škola, za školsku godinu 2022./2023. što uključuje ; udžbenike za izborne predmete, radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički pribor, likovne mape, atlase i ostali školski pribor.

Sufinancirani dio iznosi do 300,00 kuna po učeniku a odobrava se u iznosu predočenog računa (npr. predočen račun 120,00 kuna odobrava se sufinanciranje u iznosu 120,00 kuna)

Slijedom navedenog pozivaju se mještani Općine Bilje da u svrhu odobravanja pomoći podnesu zahtjev.

Zahtjevi se mogu dostaviti osobno, poštom ili na e-mail adresu korina.slavicek@bilje.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. Preslik osobne iskaznice roditelja

2.Original računa o kupovini školskih potrepština

3.Naziv i broj računa banke podnositelja zahtjeva na koji će biti isplaćena sredstva novčane pomoći sa naznačenim brojem IBAN

Pravo na sufinanciranje moći će se ostvariti do kraja  2022.g.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabavke osnovnoškolskih potrepština za školsku 2022./23. – LINK

Skip to content