Poziv za dostavu finacijskih planova izvanproračunskih korisnika

Pozivaju se proračunski korisnik Dječji vrtić ,,Grlica”  Bilje i izvanproračunski korisnici Općine Bilje: Kulturno razvojni   centar Općine Bilje,  Turistička  zajednica  Općine Bilje te Vatrogasna zajednica  Općine  Bilje  da dostave Financijske  planove  za razdoblje  2021.-2023. godine.

Rok za dostavu financijskih planova je 28. listopad 2020. godine.

Financijski  planovi  izrađuju  se na objavljenim  prilozima  sukladno  uputama  objavljenim  na internetskim stranicama Općine Bilje

Izvanproračunski   korisnici:   Kulturno  razvojni   centar  Općine  Bilje,   Turistička   zajednica Općine  Bilje  te  Vatrogasna   zajednica  uz  Financijske   planove   dostavljaju  i  Izvješće   o utrošenim   sredstvima  isplaćenim   iz  proračuna   Općine  Bilje  u  2020.   godini.   Izvješće   o utrošeni sredstvima dostavlja se zajedno sa Financijskim planovima.

LINK za preuzimanje obrazaca i dopisa:

Skip to content