Javni poziv – stipendije za studente

Temeljem čl.15. st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2023.god. raspisuje Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.

U privitku :

Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje ak.god. 2023./2024.-STUDENTI

·         Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019)

·         Obrazac A2

·         Obrazac B2

·         Obrazac C2

·         Obrazac E

·         Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva

Molimo da se obrasci popune točno i čitko te je potrebno koristiti isključivo gore priloženu Izjavu o sastavu zajedničkog kućanstva.

Prijave se šalju  putem pošte na adresu:

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje)

Zadnji dan za slanje prijava je ČETVRTAK 23.11.2023.god.

Skip to content