Uvjeti pružanja usluga

  1. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
  2. Cjenik dimnjačarskih usluga
  3. Zaključak o davanju prethodne suglasnostina opće uvjete isporuke komunalne usluge  ukopa pokojnika
  4. Cjenik grobljanskih usluga  i radova
  5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezivanje s tom javnom uslugom
  6. Vodoopskrba  opći uvjeti isporuke
  7. Voodopskrba cijena vode 01.07.2014
  8. Cjenik odvoza otpadnih voda
  9. Cjenik radova i usluga za objavu Komunalno Bilje