Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica, Bilje za pedagošku godinu 2023./2024

Temeljem članka 20. i članka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 05/22), članka 6. i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica, Bilje te prijedloga Komisije za upis djece, Upravno vijeće Dječjeg Grlica, Bilje na 71. sjednici održanoj 5. lipnja 2023. donijelo je ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica, Bilje za pedagošku godinu 2023./2024.

Skip to content