Nositelj projekta: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Partneri: 
Hrvatske šume d.o.o. (UŠP Osijek), 
Dunav Drava nacionalni park – Mađarska 
Općina Bilje.   

Skip to content