IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2019. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2018. GOD

2021. godina

Izvješće oprovedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Statutarna odlukao izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Izvješće oprovedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenamai dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Savjetovanje sazainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća  Općine Bilje.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače  2021. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbeili prijedloge na predloženi tekst Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bilje, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjedniciOpćinskog vijeća Općine Bilje na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.  - LINK

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12.veljače  2021. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje na koju će se prijedloguputiti radi donošenja.  
- LINK

2020. godina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o NacrtU prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Bilje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog staništa, uvjetima i načinu držanja i kretanja kućnih ljubimaca te uvjetima i načinu vezivanja i držanju pasa u odvojenim prostorima. 
Savjetovanje traje od 02.10.2020.g. do 02.11.2020. ZIP file

Izvješće o provedenom savjetovanju Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta   
Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj   
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje   
 Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o komunalnom redu   
 Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Općih akata   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu   Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu savjetovanje traje do 21.  siječnja 2019.g.   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje u 2018-2021. godini   
 Obrazloženje uz nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine   
Nacrt programa bespovratnih potpora u poljoprivredi općine bilje za razdoblje 2018.- 2021.   
 Prijedlog Odluku o komunalnoj naknadi   
 Izvješće o provedenom savjetovanju Zainteresiranom javnošću o NACRTU  odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom   
 Izvješće o provedenom javnom uvidu o Prijedlogu  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Bilje 
 Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi  Nacrt o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća OPĆINE BILJE   
 Izvješće o provedenom savjetovanju a Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća OPĆINE BILJE   
 Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu  II. Statutarne  odluke o izmjenama i dopunama statuta  Općine Bilje

Skip to content