PLAN SAVJETOVANJA ZA 2024. GOD.

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2023. GOD

- Dopuna plana savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2022. GOD.
- IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA
PLAN SAVJETOVANJA ZA 2021. GOD

IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ​ZA 2019. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2018. GOD

2024. godine

Poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama Pravilnika o zakupu javnih površina - zip fajl

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2024. godinu

Poziv - Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2024. godinu

2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Bilje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni odluke o nerazvrstanim cestama

Objava poziva i obrasca za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Odluke o porezima Općine Bilje savjetovanje traje do 20.11.2023.. godine

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjeni odluke o nerazvrstanim centama Savjetovanje traje do 10.03. - 10.04. 2023.g.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o ​Nacrtu prijedloga Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

2022. godina

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću O Nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje i Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje - LINK zip file

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću O NACRTU ODLUKE o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Bilje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - o Nacrtu prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Bilje 

5. ISPRAVAK TEKSTA NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

JAVNI POZIV na sudjelovanje u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture

JAVNI POZIV na sudjelovanje u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU PRIJEDLOGA ETIČKOG KODEKSA nositelja političkih dužnosti u Općini Bilje

JAVNI POZIV na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU ODLUKE o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

2021. godina

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga strateškog razvojnog programa općine bilje za razdoblje do 2030. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu  odluke o 2. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Nacrtu  odluke o 2. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Bilje  za razdoblje do 2030. godine

Izvješće oprovedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Statutarna odlukao izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Izvješće oprovedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenamai dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Savjetovanje sazainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća  Općine Bilje.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače  2021. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbeili prijedloge na predloženi tekst Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bilje, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjedniciOpćinskog vijeća Općine Bilje na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.  - LINK

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12.veljače  2021. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje na koju će se prijedloguputiti radi donošenja.  
- LINK

2020. godina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o NacrtU prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Bilje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog staništa, uvjetima i načinu držanja i kretanja kućnih ljubimaca te uvjetima i načinu vezivanja i držanju pasa u odvojenim prostorima. 
Savjetovanje traje od 02.10.2020.g. do 02.11.2020. ZIP file

Izvješće o provedenom savjetovanju Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta   
Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj   
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje   
 Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o komunalnom redu   
 Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Općih akata   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu   Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu savjetovanje traje do 21.  siječnja 2019.g.   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje u 2018-2021. godini   
 Obrazloženje uz nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine   
Nacrt programa bespovratnih potpora u poljoprivredi općine bilje za razdoblje 2018.- 2021.   
 Prijedlog Odluku o komunalnoj naknadi   
 Izvješće o provedenom savjetovanju Zainteresiranom javnošću o NACRTU  odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom   
 Izvješće o provedenom javnom uvidu o Prijedlogu  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Bilje 
 Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi  Nacrt o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća OPĆINE BILJE   
 Izvješće o provedenom savjetovanju a Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća OPĆINE BILJE   
 Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu  II. Statutarne  odluke o izmjenama i dopunama statuta  Općine Bilje

Skip to content