PLAN SAVJETOVANJA ZA 2023. GOD

- Dopuna plana savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2022. GOD.
- IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA
PLAN SAVJETOVANJA ZA 2021. GOD

IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2019. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2018. GOD

2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Bilje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni odluke o nerazvrstanim cestama

Objava poziva i obrasca za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Odluke o porezima Općine Bilje savjetovanje traje do 20.11.2023.. godine

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjeni odluke o nerazvrstanim centama Savjetovanje traje do 10.03. - 10.04. 2023.g.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o ​Nacrtu prijedloga Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

2022. godina

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću O Nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje i Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje - LINK zip file

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću O NACRTU ODLUKE o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Bilje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - o Nacrtu prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Bilje 

5. ISPRAVAK TEKSTA NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje

JAVNI POZIV na sudjelovanje u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture

JAVNI POZIV na sudjelovanje u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU PRIJEDLOGA ETIČKOG KODEKSA nositelja političkih dužnosti u Općini Bilje

JAVNI POZIV na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU ODLUKE o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilje

2021. godina

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga strateškog razvojnog programa općine bilje za razdoblje do 2030. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu  odluke o 2. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Nacrtu  odluke o 2. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Bilje  za razdoblje do 2030. godine

Izvješće oprovedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Statutarna odlukao izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Izvješće oprovedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenamai dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Savjetovanje sazainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća  Općine Bilje.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače  2021. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbeili prijedloge na predloženi tekst Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bilje, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjedniciOpćinskog vijeća Općine Bilje na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.  - LINK

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje 
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12.veljače  2021. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje na koju će se prijedloguputiti radi donošenja.  
- LINK

2020. godina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o NacrtU prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Bilje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog staništa, uvjetima i načinu držanja i kretanja kućnih ljubimaca te uvjetima i načinu vezivanja i držanju pasa u odvojenim prostorima. 
Savjetovanje traje od 02.10.2020.g. do 02.11.2020. ZIP file

Izvješće o provedenom savjetovanju Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta   
Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj   
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje   
 Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o komunalnom redu   
 Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Općih akata   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu   Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu savjetovanje traje do 21.  siječnja 2019.g.   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje u 2018-2021. godini   
 Obrazloženje uz nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine   
Nacrt programa bespovratnih potpora u poljoprivredi općine bilje za razdoblje 2018.- 2021.   
 Prijedlog Odluku o komunalnoj naknadi   
 Izvješće o provedenom savjetovanju Zainteresiranom javnošću o NACRTU  odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom   
 Izvješće o provedenom javnom uvidu o Prijedlogu  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Bilje 
 Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi  Nacrt o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća OPĆINE BILJE   
 Izvješće o provedenom savjetovanju a Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća OPĆINE BILJE   
 Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom   
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom javnošću o nacrtu  II. Statutarne  odluke o izmjenama i dopunama statuta  Općine Bilje

Skip to content