Općina Bilje aktivno sudjeluje u poboljšanju sigurnosti svih sudionika u prometu. U suradnji sa Upravom za ceste Osječko-baranjske županije i PP Beli Manastir postavljena je nova signalizacija na pješačkom prijelazu u Bilju kod Doma zdravlja.

Ovime putem se zahvaljujemo Upravi za ceste Osječko-baranjske županije i PP Beli Manastir na suradnji.