Poziv za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Bilje

Temeljem članka 42. Poslovnika  Općinskog Vijeća Općine Bilje  («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14., 2/18. , – 3/18. pročišćen tekst  i  2/21.) sazivam 3. sjednicu Općinskog  vijeća Općine Bilje zakazanu za  27. listopada  2021. g. (srijeda) sa početkom  u 18:00 sati, u prostorijama Doma kulture  (velika sala )  u Bilju,  K.Zvonimira 2.

Nastavi čitati “Poziv za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Bilje”

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje (”Službeni glasnik” Općine Bilje, broj 11/20) načelnik Općine Bilje, Oobjavljuje Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje – LINK – više

Poziv za dostavu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Bilje

Pozivaju se proračunski korisnik Dječji vrtić ,,Grlica”  Bilje i izvanproračunski korisnici Općine Bilje: Kulturno razvojni centar Općine Bilje, Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit te Vatrogasna zajednica Općine Bilje da dostave Financijske  planove  za razdoblje  2022.-2024. godine.

Nastavi čitati “Poziv za dostavu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Bilje”