Poziv za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Bilje

Temeljem članka 42. Poslovnika  Općinskog Vijeća Općine Bilje  («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14., 2/18. , – 3/18. pročišćen tekst  i  2/21.) sazivam 3. sjednicu Općinskog  vijeća Općine Bilje zakazanu za  27. listopada  2021. g. (srijeda) sa početkom  u 18:00 sati, u prostorijama Doma kulture  (velika sala )  u Bilju,  K.Zvonimira 2.

Nastavi čitati “Poziv za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Bilje”

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje (”Službeni glasnik” Općine Bilje, broj 11/20) načelnik Općine Bilje, Oobjavljuje Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje – LINK – više