Savjetovanje sa javnošću – porezi Općine Bilje

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/2013, 85/2015 I 69/2022) dana 20.listopada 2023.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o porezima Općine Bilje

Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice fizičkih i pravnih osoba obveznika plaćanja općinskih poreza, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Savjetovanje traje do 20.10. – 20.11. 2023.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane da najkasnije do 20. studenog 2023.g. dostave svoje prijedloge , komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, putem pošte ili osobno na adresu Općina Bilje, K. Zvonimira 1b., 31327 Bilje ili slanjem na e-mail na adresu bilje@bilje.hr

Nacrt odluke, kao i druge obrasce možete preuzeti ovdje ili u mapi ZAKONSKA REGULATIVA – SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU

Skip to content