Obavijest – Baranjska čistoća – opomene

Baranjska čistoća d.o.o. od korisnika Općine Bilje neosnovano traži povrat tuđih spremnika uz prijetnju ovrhe. Većina spremnika koje koristite kupila je Općina Bilje uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, pa je kao zakoniti vlasnik dala tako nabavljene spremnike na korištenje svojim stanovnicima.

Prema tome, dužni ste vratiti isključivo spremnik koji ste zadužili od  Baranjske čistoće d.o.o. (smeđe, sive ili crne boje) s natpisom: „BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O. ILI GRAD BELI MANASTIR“ pošto  je samo na takvim spremnicima vlasnik Baranjska čistoća d.o.o.

Ostali spremnici na kojima nema natpis ili imaju natpis „OPĆINA BILJE“ ili serijski broj, a bez obzira jesu li čipirani ili ne, u vlasništvu su Općine Bilje i ostaju u daljnjem posjedu korisnika koji ih je preuzeo od Općine te se i nadalje koriste za prikupljanje i odvoz otpada.

Ukoliko ste posjednik Općinskog spremnika, a na kućnu adresu zaprimite obavijest, račun, opomenu pred ovrhu  ili slično obmanjujuće potraživanje Baranjske čistoće d.o.o. jer Vas u svojoj evidencije vode kao korisnika, a smatraju da su postali vlasnici spremnika dosjelošću radi proteka tri godine, ili pak zaprimite: „Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave“, važno je da pravovremeno uložite prigovor na ovrhu budući da je ovrha nezakonita i ne postoji „vjerodostojna“ isprava koja Vas tereti za Općinske ili Vaše spremnike zato što je Vaš posjed spremnika zakonom i sudski zaštićen.

Važno je naglasiti da je Baranjska čistoća d.o.o. bila pružatelj javne usluge odvoza otpada, za razliku od kućanstva koji su korisnici i posjednici spremnika, a sve zato što Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (članak 159, st. 2.) propisuje da stvarni posjednik stječe vlasništvo na pokretnini protekom tri godine.

Prema tome, spremnici koje posjedujete, a imaju natpis „OPĆINA BILJE“ ili su bez ikakvog natpisa, mogu biti samo Općinsko ili Vaše vlasništvo, pa s punim pravom štitite svoj posjed ulaganjem prigovora ako bilo tko, a nije vlasnik od Vas traži predaju spremnika u Vašem posjedu ili Vam prijevarno želi prisilno naplatiti naknadu za stvarno tuđi spremnik.

Skip to content