Poziv za 21. Sjednicu Općinskog Vijeća  Općine Bilje 

Temeljem članka 41. i  42.a. Poslovnika  Općinskog Vijeća Općine Bilje  («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., i  2/18. , – 3/18. pročišćen tekst i 2/21) i Uputa Ministarstva  uprave (Klasa:023-01/20-01/114, Urbroj:515-05-02-01/1-20-1, od 13. ožujka 2019. godine), sazivam 21. sjednicu Općinskog  vijeća Općine Bilje putem e-maila.

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici  da do 10.07. 2023. godine (ponedjeljak )  do 13:00 sati  dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja po prijedlozima (glasački listić).

DNEVNI RED:

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BILJE

– Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

– Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.

Skip to content