Izbori za članove vijeća nacionalne manjine u Općini Bilje

Zbirne listu kandidata za izbor članova vijeća nacionalne manjine u Općini Bilje

Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Bilje

Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Bilje

Bilje 16.4.2023. – 11:20

Skip to content