Izborno povjerenstvo – izbori za vijeća nacionalnih manjina

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bilje ima svoje sjedište na adresi Općine Bilje u Bilju, Kralja Zvonimira 1b.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bilje će zaprimati prijedloge lista kandidata i kandidatura u svom sjedištu kako slijedi:

– od 4. travnja 2023. do 7. travnja 2023. od 9,00 do 15,00 sati

– od 8. travnja 2023. do 10. travnja 2023. od 9,00 do 13,00 sati

– od 11. travnja 2023. do 13. travnja 2023. od 9,00 do 15,00 sati

– 14. travnja 2023 od 9,00 do 20,00 sati

– 15. travnja 2023. od 9,00 do 24,00 sata

Za sve informacije možete se obratiti Nikolini Primorac (tel:0981752739, e-mail:nikolina.markota@gmail.com) i Mariji Frančić (tel:0992205308, e-mail:francic.marija@gmail.com)

Skip to content