Obavijest, odvoz smeća – Unikom doo Osijek

Od 1. travnja 2023. godine gospodarenje otpadom na području općine bilje obavlja Unikom d.o.o. umjesto Baranjske čistoće d.o.o.

Općina Bilje, temeljem važećih propisa i potpisanog Sporazuma  sa Gradom Osijekom te Općinama Bizovac i Petrijevci, od 1. travnja 2023. godine putem Unikoma d.o.o. zajednički organizira i podiže kvalitetu u gospodarenju otpadom te se ugovori sa Baranjskom čistoćom d.o.o. raskidaju.

Korisnici će na kućne adrese zaprimiti od Unikoma d.o.o. obavijesti i obrasce Izjava koje je potrebno popuniti, potpisati i vratiti, a radi povratne dostave mogu se predati i u uredu Općine u Bilju, Kralja Zvonimira 1b. Nakon čipiranja postojećih spremnika kod korisnika, ranije preuzetih pretežito od Općine Bilje, Unikom d.o.o. započinje javnu uslugu prikupljanja mješovitog komunalnog otpada prema rasporedu dostavljenom svakom korisniku na kućnu adresu, a raspored i sve druge informacije u vezi prikupljanja otpada objavljuju se i na internetskim stranicama  http://unikom.hr te na internetskim stranicama Općine Bilje https://bilje.hr/gospodarenje-otpadom/ Recikabilan razvrstan otpad (papir, plastika i dr.) iz kućanstava prikupljat će se na kućnom pragu korisnika, dok Reciklažno dvorište u Bilju nastavlja s radom u okviru Unikoma d.o.o., a kućanstvima s područja Općine Bilje omogućeno je i korištene kompostane te reciklažnog dvorišta u Osijeku, Ulica J. Reihl-Kira bb – Jug II.

Povodom učestalih upita i ukazivanja poslovnih korisnika sa područja Općine Bilje da su zaprimili opomene, uplatnice za ugovorne kazne i/ili ponude za sklapanje novih ugovora sa Baranjskom čistoćom d.o.o., čime su na prijevarni način, pod prijetnjom ovrhe i protupravnih kazni, svojevrsnom ucjenom praktično prisiljavani na „dobrovoljno“ sklapanje novih ugovora, ukazuje se da je od 1. travnja 2023. godine Unikom d.o.o. jedini ovlašteni pružatelj javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada umjesto Baranjske čistoće d.o.o.

Posebno se ukazuje da je odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, a u pogledu prikupljanja recikabilnog otpada (papir, plastika, metal, staklo i dr.) od poslovnih korisnika koji nisu kućanstva, izričito propisano da oni mogu potpuno slobodno i bez ikakvih pritisaka, na slobodnom tržištu odabrati osobu registriranu za prikupljanje i ugovoriti predaju ako, kao poslovni subjekt, posjeduju određenu vrstu razvrstanog recikabilnog otpada.

Slijedom navedenoga, u tijeku je poduzimanje obveznih zakonskih mjera prijavljivanja uočenih nepravilnosti i obavještavanje nadležnih državnih, inspekcijskih i agencijskih tijela RH određenih za nadzor, kontrolu, progon i kažnjavanje, a koje je Općine Bilje po sili zakona dužna poduzeti u vezi opisanog postupanja Baranjske čistoće d.o.o.

Skip to content