Obavijest – prijava štete od divljači

Općina Bilje kao nositelj  Programa zaštite divljači na području Općine Bilje temeljem Zakona o lovstvu (NN  99/2018.,  32/2019.  i   32/2020.),  članku  76.,  Pravilnika  o  sadržaju,  načinu  izrade  i    postupku donošenja odnosno  odobravanja lovno gospodarske osnove i  programa zaštite divljaci (NN 40/06), te Pravilnika  o  izmjenama  i   dopunama   Pravilnika  o  sadržaju,  načinu  izrade  i    postupku  donošenja odnosno odobravanja  lovno gospodarske osnove,  programa  uzgoja  divljaci  i   programa  zaštite  divljači (NN 92/08,  39/11.  i   41/13.)  članka  60.,  Plana  mjera  za  sprječavanje  šteta  od  divljaci  na području Osječko-baranjske županije za  23./24.  lovnu godinu  (ZG  2./23.),  Programa zaštite divljaci  na  području Općine   Bilje,  Poglavlja  7.  Mjere  za  sprječavanje  šteta  od  divljači,  obavještava  mještane  da  mogu podnijeti prijavu za moguće pričinjenu  štetu od divljaci  unutar naselja Općine Bilje.

Prijave  se podnose  u Općini  Bilje  komunalnim redarima  osobno,  na mobitel:  0992196794,  e-mail:

igor.gamos@bilje.hr

U  slučaju  pojave  štete  na  poljoprivrednim  površinama,  kulturama  i  slično,  mještani  mogu  zatražiti zaštitna sredstva, repelente (kemijsko sredstvo za  odbijanje divljaci neugodnim mirisom za  divljač). Prijavitelji  će po zaprimljenoj prijavi biti obavješteni o načinu  i vrstama mjera koje će biti poduzete.

Skip to content