Obavijest o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Poštovani stanovnici Općine Bilje,

Dana 23. prosinca 2022. godine Općina Bilje je zaprimila Rješenje o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu prema kojem smo do 18.01.2023. godine dužni platiti 70.218,00 kuna, odnosno 9.319,53 EUR jer su stanovnici naše Općine proizveli 351,0900 tona više miješanog komunalnog otpada nego što je to bilo dozvoljeno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Naime na području Općine Bilje u 2021. godini ukupno je proizvedeno 1.129,0900 tona komunalnog otpada od čega čak 960,8000 tona miješanog komunalnog otpada koji je odložen na odlagalište.

Općina Bilje je među prvima u Republici Hrvatskoj osigurala razvrstavanje komunalnog otpada na kućnom pragu tijekom 2017. godine podjelom kanti za papir i plastiku te osiguravanjem kompostera upravo kako bi se stanovništvu omogućilo razvrstavanje otpada i njegovo recikliranje, te kako bi se smanjile količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališu za koje se plaćaju kazne.

Ovim putem želim se zahvaliti savjesnim stanovnicima koji uistinu razvrstavaju otpad na kućnom pragu te koji koriste mogućnost odlaganja otapada u našem reciklažnom dvorištu, ali nažalost zbog jednog dijela nesavjesnih i neodgovornih mještana svi plaćamo kaznu.

Očito je da nas je dio nesavjesnih stanovnika naše Općine doveo do toga da moramo plaćati ovako visoke kazne iako smo se trudili potaknuti ih na razvrstavanje otpada i njegovo recikliranje, osigurali smo im mogućnost predaje reciklabilog otpada na kućnom pragu, kao i korištenje reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.

Sada koristim priliku da se ispričam i onim potrebitim stanovnicima Općine Bilje kojima smo se trudili uvijek pomoći, ali nažalost zbog neosjetljivosti i nesavjesnosti nekih naših stanovnika nećemo Vam moći pomoću u istoj mjeri kao ranijih godina.

Kako se situacija sa visinom poticajne naknade, odnosno kazne Općini Bilje iz godine u godinu pogoršava, te kako na njezino smanjenje NE MOŽE utjecati Općina Bilje, već samo svijest i djelovanje svih stanovnika Općine Bilje, bio sam primoran obratiti Vam se ovako javno jer već sada smo svjesni da ćemo nagodinu najvjerojatnije i za ovu godinu dobiti još veću kaznu, ali koristim priliku da još jednom pozovem sve stanovnike naše Općine da razvrstaju otpad, da predaju otpad u reciklažno dvorište i da svi zajedno djelujemo na smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagalište kako bi u 2023. godini više reciklirali otpad i tako si osigurali da ne plaćamo nepotrebne kazne.

Uvjeren sam kao i vi da smo ovaj novac mogli pametnije i korisnije utrošiti.

S poštovanjem,

Općinski načelnik

Željko Cickaj

Rješenje o obvezi  plaćanja poticajne naknade  za 2021. godinu – LINK

Skip to content