Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Bilje u 2023. godini

Općina Bilje raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih odnosno televizijskih programa) od interesa za Općinu Bilje u 2023. godini sa danom 28.12.2022. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Općine Bilje.

Ukoliko rok za predaju pada na neradni dan kao krajnji rok za podnošenje prijave računa se prvi idući radni dan.

Tekst Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih odnosno televizijskih programa) od interesa za Općinu Bilje u 2023. godini i obrazaca za izradu prijave mogu se preuzeti na poveznicama:

LINK za preuzimanje poziva i popratnih obrazaca – zip file

Skip to content