Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja

Na temelju članka 5.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja (Službeni glasnik Općine Bilje broj 10/18. i /21.) a u svezi primjene članka 51.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/13.,3/14.,2/18.,3/18.-pročišćeni tekst,

2/20. i 2/21.) te na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja  za školsku 2022/2023.g., Općinski načelnik Općine Bilje raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja za školsku 2022./2023.godinu.

Cijeli tekst natječaja sa potrebnim prilozima (prijava, privola i izjava) možete preuzeti ovdje u zip formatu – LINK

Skip to content