Poziv za dostavu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Bilje

Pozivaju  se proračunski  korisnici  Dječji  vrtić ,,Grlica”  Bilje,  Vijeće  mađarske  nacionalne manjine,  Vijeće  srpske  nacionalne   manjine  te    izvanproračunski  korisnici  Općine  Bilje: Kulturo   razvojni    centar  Općine  Bilje,  Turistička  zajednica  Općine  Bilje  i   Vatrogasna zajednica Općine Bilje da dostave Financijske planove za razdoblje 2023.-2025. godine.

Rok za dostavu financijskih planova je  14. listopad 2022. godine.

Financijski planovi izrađuju se sukladno objavljenim Uputama  za izradu financijskih planova proračunskih i  izvanproračunskih korisnika Općine Bilje za razdoblje 2023. do 2025. godine.  i na objavljenim Excel tabelama  i  sa obaveznim  obrazloženjem financijskog plana. Financijski plan prije dostave Općini Bilje mora biti usvojen od strane upravljačkog tijela.

Poziv za dostavu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Bilje za razdoblje 2023-2025 godine, upute za izradu proračuna Općine Bilje i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Bilje i drugi popratni materijal ,ožete preuzeti ovdje – LINK ZIP File

Skip to content