Upis djece u dječji vrtić Grlica, Bilje, radi popunjavanja mjesta, za pedagošku godinu 2022./2023.

Temeljem članka  35., stavak 1., podstavak  4. i  članka  20., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju  i   obrazovanju  (NN  10/97.,  107/07.,  94/13.,  98/19  i   57/22),  članka  18.,  stavak  2. Statuta DV Grlica  Bilje te članka  4., stavak 2. Pravilnika o upisu djece i  ostvarivanju prava i obveza  korisnika   usluga  u Dječjem  vrtiću Grlica  Bilje Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj] 5. rujna 2022. donosi ODLUKU O UPISU DJECE – LINK

Skip to content