Poziv za 7. sjednicu Općinskog Vijeća  Općine Bilje 

Temeljem članka 41. i  42.a. Poslovnika  Općinskog Vijeća Općine Bilje  («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., i  2/18. ,  3/18. pročišćen tekst i 2/21) i Uputa Ministarstva  uprave (Klasa:023-01/20-01/114, Urbroj:515-05-02-01/1-20-1, od 13. ožujka 2019. godine), sazivam 4. sjednicu Općinskog  vijeća Općine Bilje putem e-maila. Sukladno navedenom pozivaju se vijećnici  da do 08.06 2022. godine (srijeda)  do 15:00 sati  dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja po prijedlozima (glasački listić), a u međuvremenu se uključe u raspravu.

POZIV – link

Skip to content