Javni poziv za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bilje u 2022.g.

Temeljem  članka 18. Odluke Odluku o javnim priznanjima Općine Bilje  (,,Službeni glasnik”  Općine  Bilje,  broj:  4/18.  i  5/20)  i  članka  51. Statuta Općine Bilje (,,Službeni glasnik”  br:  5/13, 3/14, 2/18,  3/18. pročišćeni tekst,  2/20. i  2/21)  Općinski načelnik Općine Bilje dana 01.lipnja 2022.g. raspisuje; Javni poziv za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bilje u 2022.g. – LINK

Krajnji rok za  dostavu prijedloga je 16.lipnja 2022.g.

Skip to content