Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Bilje – Kopački rit

Na temelju  članka  18.  stavka  1.  točke  6. Zakona  o turističkim  zajednicama  i  promicanju hrvatskog turizma (,,Narodne novine” broj 52/19.  i  42/20)  i članka 3.  Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (,,Narodne novine” broj 13/22),  članka   23. stavka  1.,  podstavka  6. Statuta  Turističke  zajednice  Općine  (,,Službeni glasnik” Općine Bilje 7/2020.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Bilje – Kopački rit od 22. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Bilje raspisuje

JAVNI  NATJECAJ – LINK na cijeli natječaj

za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Opene Bilje – Kopački rit – 1   izvršitelj  (m/z) na vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu

Skip to content