Udruge – prijedlog odluke po bodovima

Temeljem članka 18. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje  ( Službeni  glasnik Općine Bilje » broj. 9/18) objavljuje se  Prijedlog odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte iz proračuna Općine Bilje po provedenom Natječaju  za prijavu projekata i institucionalnu podršku udruga za 2022. godinu iz proračuna Općine Bilje, objavljenom 04. siječnja 2022.g.  Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava Konačni prijedlog odluke (RANG  LISTE)   po bodovima – za  2022. g.

Skip to content