Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Bilje u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih odnosno televizijskih programa) od interesa za Općinu Bilje u 2022. godini, a sukladno Zakonu o elektroničkim medijima.

Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21): audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave i emisije od interesa za Općinu Bilje i objave i emisije kojima se prati Općina Bilje i koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih (televizijskih) programa) od interesa za Općinu Bilje.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nacionalni, regionalni i lokalni nakladnici radija, elektroničkih publikacija i televizije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju sjedištena području Osječko-baranjske županije ili Republike Hrvatske,

– prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana ranije od dana predaje prijave na Javni poziv:

  • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
  • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
  • elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

– koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije i Državnog proračuna,

– koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku i

– koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu i Proračunu Općine Bilje.

Cijeli tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje – LINK – pdf

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I RAZMATRANJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Općine Bilje.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Bilje u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Obrasci za podnošenje prijave mogu se preuzeti ovdje – LINK (zip file)

Skip to content