Poziv za 5 Sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje

Temeljem članka 41. i  42.a. Poslovnika  Općinskog Vijeća Općine Bilje  («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., i  2/18. , – 3/18. pročišćen tekst i 2/21.) putem e-maila  i Uputa Ministarstva  uprave (Klasa:023-01/20-01/114, Ur.broj:515-05-02-01/1-20-1, od 13. ožujka 2019. godine), putem e-maila ,  sazivam 5. sjednicu Općinskog  vijeća Općine Bilje

Sukladno navedenom pozivaju se vijećnici  da do  20. siječnja 2022.g.  (četvrtak)  do 15:00 sati  dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja po prijedlozima (glasački listić), a u međuvremenu se uključe u raspravu.

Primjedba/prijedlog /stav  mišljenje i sl. molimo dostavite tako da navedete broj točke dnevnog reda i primjedbu. 

–  pisana  potvrda (glasački listić)  u prilogu poziva .

Za sjednicu predlažem usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Bilje  od 15. prosinca 2021. godine, te sljedeći

DNEVNI RED:

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada  Dječjeg vrtića Grlica

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2022.- 2026.

Prijedlog odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdenko Jumić

Skip to content