Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Bilje

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15. i 37/21), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 9/18) i članka 45. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14.  i  2/18. , – 3/18. pročišćen tekst, 2/20. i 2/21. ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 04.01.2022. godine, objavljuje Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Bilje

Cijeli tekst natječaja – LINK

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija – LINK

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Bilje.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Bilje za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine.

Općina Bilje financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2022. godinu:

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, u pisanom obliku dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Bilje, K. Zvonimira 1b, 31327 Bilje, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Bilje – NE OTVARATI“.

Prijavitelji mogu prijavu na ovaj natječaj s ukupno obveznom dokumentacijom dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu: marija.francic@bilje.hr

Prijava u papirnatom obliku, kao i elektronska prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave ovog Natječaja.

Skip to content