Obavijest o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Poštovani stanovnici Općine Bilje,

Dana 29. prosinca 2021. godine Općina Bilje je zaprimila Rješenje o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine prema kojem smo do 26.01.2022. godine dužni platiti 50.600,43 kune jer su stanovnici naše Općine proizveli 337,3362 tone više miješanog komunalnog otpada nego što je to bilo dozvoljeno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Naime na području Općine Bilje u 2020. godini ukupno je proizvedeno 1.084,1100 tona komunalnog otpada od čega čak 966,1200 tona miješanog komunalnog otpada koji je odložen na odlagalište dok je samo 117,9900 tona otpada predano kao razvrstani recikabilni otpad.

Općina Bilje je među prvima u Republici Hrvatskoj osigurala razvrstavanje komunalnog otpada na kućnom pragu tijekom 2017. godine podjelom kanti za papir i plastiku te osiguravanjem kompostera upravo kako bi se stanovništvu omogućilo razvrstavanje otpada i njegovo recikliranje, te kako bi se smanjile količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališu za koje se plaćaju kazne.

Ovim putem želim se zahvaliti savjesnim stanovnicima koji uistinu razvrstavaju otpad na kućnom pragu te koji koriste mogućnost odlaganja otapada u našem reciklažnom dvorištu, ali nažalost iz ovih količina otpada koje se odlažu na odlagalištu vi ste ipak samo manjina.

Očito je da nas je velik dio nesavjesnih stanovnika naše Općine doveo do toga da moramo plaćati ovako visoke kazne iako smo se trudili potaknuti ih na razvrstavanje otpada i njegovo recikliranje, osigurali smo im mogućnost predaje reciklabilog otpada na kućnom pragu, kao i korištenje reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.

Sada koristim priliku da se ispričam i onim potrebitim stanovnicima Općine Bilje kojima smo se trudili uvijek pomoći, ali nažalost zbog neosjetljivosti i nesavjesnosti nekih naših stanovnika nećemo Vam moći pomoću u istoj mjeri kao ranijih godina.

Kako se situacija sa visinom poticajne nakanade, odnosno kazne Općini Bilje iz godine u godinu pogoršava, za 2019. godinu naknada je iznosila 34.494,75 kuna, a oba Rješenja nalaze se u privitku, te kako na njezino smanjenje nemože utjecati Općina Bilje, već samo svijest i djelovanje svih stanovnika Općine Bilje, bio sam primoran obratiti Vam se ovako javno jer već sada smo svijesni da ćemo nagodine najvjerojatnije i za ovu godinu dobiti i još veću kaznu, ali koristim priliku da još jednom pozovem sve stanovnike naše Općine da razvrstavju otpad, da predaju otpad u reciklažno dvorište i da svi zajedno djelujemo na smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagalište kako bi u 2022. godini više reciklirali otpad i tako si osigurali da ne plaćamo nepotrebne kazne.

I za kraj želim Vam svima predočiti što 50.000,00 kuna znači za mene jer s tim novcem koji ćemo sada uplatiti Fondu za zaštitu okoliša i eergetsku učinkovitost mogli smo pomoći opremiti 50 novorođenih beba ili nagraditi stipendijama 12 darovitih učenika srednje škole ili 6 redovitih studenata viših godina fakulteta i tako te novce iskorisiti za bolju budućnost svih nas jer sva sredstva Općine Bilje su sredstva koje stanovnici Općine Bilje uplaćuju kroz poreze i prireze pa tako i svi mi plaćamo ovu kaznu zbog nesavjesnih pojedinaca.

Obavijest stanovništvu – poticajna naknada – dopis Općina Bilje – LINK

Rješenje o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu – LINK

Rješenje o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu – LINK

Skip to content