Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija studentima Općine Bilje

Temeljem  članka   11.   i   12.   Pravilnika  o  dodjeli   stipendija  studentima  s  područja Općine  Bilje   (Službeni  glasnik  broj  8/14.  i  10/18.  ) Povjerenstvo  za dodjeljivanje stipendija na sjednici održanoj  9. i   14.prosinca 2021.g., nakon  utvrđivanja pravodobnosti i  potpunosti  podnesenih prijava, te ispunjavanja uvjeta i kriterija utvrđuje Prijedlog LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija studentima Općine Bilje za akademsku 2021 /22.g. – LINK

Skip to content